Điều khoản và điều kiện

I. Quy định chung

Tên Miền Website thương mại điện tử: byegay.com

byegay.com: (“Bye Gầy”, “chúng tôi”, “chúng tôi” hoặc “của chúng tôi”) chào mừng bạn và mời bạn để truy cập và sử dụng trang web của chúng tôi.

Giá bán (Phí dịch vụ): Là chi phí mà khách hàng phải trả để mua, quyền truy cập cơ sở dữ liệu, Các tài liệu liên quan 01 (một) sản phẩm/dịch vụ được tạo do byegay.com cung cấp. Khách hàng chỉ cần thanh toán 1 lần.

Bạn: “Bạn” có thể là khách truy cập / người dùng trang web, người dùng Dịch vụ hoặc cả hai.

Quyền truy cập: Là quyền được phép đăng nhập vào nền tảng của byegay.com để xem nội dung Khóa đào tạo.

Trang mạng: Bằng cách truy cập, duyệt và sử dụng Trang web, bạn thể hiện rằng bạn đã đọc, hiểu và đồng ý bị ràng buộc về mặt pháp lý bởi mọi thứ trong Điều khoản sử dụng này, Chính sách quyền riêng tư và Tuyên bố từ chối trách nhiệm về thu nhập của chúng tôi. Các Điều khoản Sử dụng này có thể thay đổi theo thời gian mà không cần thông báo cho bạn. Bạn không thể sử dụng Trang web nếu bạn không đồng ý với các Điều khoản sử dụng này và Chính sách bảo mật của chúng tôi. Ngoài ra, bạn cũng sẽ phải tuân theo các nguyên tắc, điều khoản, điều kiện và thỏa thuận của chúng tôi áp dụng cho bất kỳ dịch vụ byegay.com nào trong tương lai mà bạn sử dụng.

II. Quy định giao dịch

Quy trình dành cho Người học/Người mua hàng
Bước 1: Truy cập vào Website byegay.com và lựa chọn các dịch vụ hoặc lựa chọn các khóa đào tạo thông qua các Landing Page quảng cáo của byegay.com

Bước 2: Lựa chọn dịch vụ theo nhu cầu. Màn hình hiển thị thông tin về dịch vụ. Nhấn vào nút “Đăng kí” trên màn hình. Hoặc nhận thông tin tư vấn trực tiếp từ bảng thông tin hiện lên trong quá trình truy cập tìm hiểu về dịch vụ

Bước 3: Điền đầy đủ thông tin bao gồm Địa chỉ email, Họ và tên, Số điện thoại, … Nhấn nút “thanh toán” khi đã nhập đầy đủ thông tin

Bước 4: Toàn bộ thông tin liên quan dịch vụ sẽ được gửi qua email.

Bước 5: Trong thời gian ngắn nhất, byegay.com sẽ liên lạc và xác nhận dịch vụ đã đăng ký. Và sẽ hướng dẫn chi tiết các thắc mắc của người dùng.

  1. Quy trình thanh toán
    Thanh toán chuyển khoản/thanh toán trực tuyến: Khi khách hàng thanh toán trực tuyến theo hướng dẫn qua email trước đó của byegay.com để xác nhận đã thanh toán thành công sẽ tiến hành gửi nội dung liên quan đến dịch vụ về email đã đăng ký.
  1. Quy trình giải quyết tranh chấp, khiếu nại
    byegay.com tiếp nhận mọi khiếu nại, tranh chấp qua kênh CSKH. CSKH sẽ trực tiếp tiếp nhận và xử lý khiếu nại, tranh chấp.

III. Đảm bảo an toàn giao dịch

Khách hàng tuyệt đối không sử dụng bất kỳ chương trình, công cụ hay hình thức nào khác để can thiệp vào hệ thống hay làm thay đổi cấu trúc dữ liệu. Nghiêm cấm việc phát tán, truyền bá hay cổ vũ cho bất kỳ hoạt động nào nhằm can thiệp, phá hoại hay xâm nhập của hệ thống website. Mọi vi phạm sẽ bị xử lý theo Quy chế và quy định của pháp luật.

Mọi thông tin giao dịch được bảo mật, trừ trường hợp buộc phải cung cấp khi Cơ quan pháp luật yêu cầu.

Chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của người tiêu dùng (Điều 68 đến Điều 73), bao gồm:

a) Mục đích thu thập thông tin cá nhân;

b) Phạm vi sử dụng thông tin;

c) Thời gian lưu trữ thông tin;

d) Những người hoặc tổ chức có thể được tiếp cận với thông tin đó;

đ) Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin, bao gồm cách thức liên lạc để người tiêu dùng có thể hỏi về hoạt động thu thập, xử lý thông tin liên quan đến cá nhân mình;

e) Phương thức và công cụ để người tiêu dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình trên hệ thống thương mại điện tử của đơn vị thu thập thông tin.