Thực phẩm hỗ trợ tăng sinh lý nam giới TEST MUTANT

Test Mutant giúp tăng Testosterone tự nhiên, tăng cơ nhanh, tăng sinh lý

✓ Hộp : 90 viên

✓  Dùng được 1 tháng

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

  • Dung 3 viên vào buổi tối trước khi ngủ.
  • Chu kỳ sử dụng, bạn dùng 8 tuần liên tục, sau đó ngưng 4 tuần trước khi lặp lại chu kỳ sử dụng.

Bài viết liên quan