Chúc mừng John! Bạn đã đăng ký thành công!

Mã đăng ký của bạn là: #0 và một email đã gửi đến john.doe@example.com

Vui lòng thanh toán theo hướng dẫn dưới đây:
Tham gia group Chăm sóc khách hàng Bye Gầy (Quét QR code để tham gia)